Priority KSČM ve volbách do Evropského parlamentu

24.4.2019 000 1:51

Co CHCEME v Evropské unii:

 • Evropskou minimální mzdu
 • Stejnou odměnu za stejnou práci
 • Zkracování pracovního týdne bez krácení mzdy
 • Podporu robotizace a dalšího zlepšování pracovních podmínek
 • Potravinovou soběstačnost ČR
 • Podporu našeho zemědělství
 • Stejnou kvalitu potravin i dalšího zboží v celé EU
 • Energetickou soběstačnost, rozvoj jaderné energetiky
 • Lékovou soběstačnost, omezení vývozu léků
 • Nezávislou migrační politiku ČR
 • Řešení migrace v místě vzniku
 • Posílení ochrany vnějších hranic EU
 • Bezpečnost uvnitř EU, řešení kriminality vázané na cizince
 • Posílení pravomocí Evropského parlamentu jako jediné volené
 • instituce EU
 • Zákonodárnou iniciativu Evropského parlamentu
 • Posílení možnosti členských států vetovat evropskou legislativu
 • Transparentní systém dotací, zamezení jejich zneužívání
 • Právo sdílet a vyhledávat informace bez cenzury a kontroly, svobodu Internetu

Co NECHCEME v Evropské unii:

 • Fungovat jako vrakoviště či skládka
 • Dvojí kvalitu potravin a služeb
 • Otrokářství pracovních agentur
 • Migrační kvóty a posilování pro-migrační politiky
 • Diskriminaci v jakékoliv oblasti
 • Růst výdajů na zbrojení, budování evropské armády a posilování NATO
 • Vojenské mise bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN Vměšování NATO-USA do zahraniční politiky EU-ČR
 • Cenzuru, která by „vysvětlovala“ co si máme myslet a hodnotila „pravdivost“ informací
 • „Ekologii“ solárních baronů, biopaliv, rádoby-zemědělství a na to navázaných dotací