Svátek práce žije dál, ale jen taktak…

5.5.2024 000 20:52

Při pročítání webu Plzeňského krajského výboru KSČM mě zaujal článek  „Konec státního svátku – Svátku práce – 1. máje. Státní svátek s tímto názvem byl zrušen Poslaneckou sněmovnou na návrh Rakušanovo STAROSTŮ!“ Musím říci, že mě to překvapilo a ještě více mě zarazilo, že by se takovou změnu podařilo ututlat a nebylo kolem toho nějaké větší divení.  Situace je…

Křídla (bez) naděje

5.3.2024 000 6:11

Psalo se 21.6. 2022 a na 24. zasedání zastupitelstva MO2 Plzeň – Slovany  pod bodem č. 13 programu (tehdejší i současný) místostarosta MO 2 p. Andrlík předložil  návrh na schválení  daru ve výši 120 000 Kč  na umístění skulptury „Křídla naděje“ na Koterovskou vyhlídku. Komise pro nakládání s majetkem RMO2 dala 21.9.2022 kladné stanovisko  pro výpůjčku části pozemku za účelem umístění skulptury. Hlasoval…

Večírek  na Ministerstvu práce a sociálních věcí – párty jako žádná jiná

7.2.2024 000 10:24

Psalo se 21.12. 2023 a po 14 hodině  se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy schylovalo k dosud největšímu cílenému útoku proti lidským životům mimo dobu války na území ČR.  Ve stejnou dobu se na Ministerstvu práce a sociálních věcí rozjížděl vánoční večírek. Podle informací z MPSV se zaměstnanci začali scházet cca  „od 15:00“ , a to včetně pana ministra, který odešel tak,…

Ostudné odcházení Miloše Zemana

20.7.2023 000 13:57

Jak už to někdy náhody přinášejí,  narazil jsem na  článek  o tom, že prezident Venezuely  Nicolás  Maduro  ustál  krizi, vrací se zpět na mezinárodní scénu, vývoz ropy (do USA)  stoupá a vůbec Venezuela se stabilizuje.   A v blízkosti se náhodně objevil jiný článek, že Miloši Zemanovi hrozí nějaké oplétačky, protože kancelář má  kolaudovanou jako byt.  Musel jsem se pousmát,…

Lesk a bída osvobození Československa (výklad pro 21. století)

9.5.2023 000 17:09

Každý rok se odehrává v ČR zajímavá hra, a to jak (Ne)slavit osvobození ČSR ve II. světové válce a každý rok přichází různé skupinky, ať již shora či zdola s nápady, jak tuto hru vylepšit. Svým způsobem je příznačné, že se v tomto pohybujeme  „ode zdi ke zdi“, což je vždy zapříčiněno aktuální (geo)politickou situací a nutností osvobození správně vidět a umět se…

Kam kráčíš, ČSA? – upoutávka

17.6.2022 000 19:27

Svět křídel přišel  (jako téměř vždy 😉 s velmi zajímavou publikací  Kam kráčíš, ČSA?    Sborník více než dvaceti  příspěvků  lidí, kteří prošli ČSA (či spíš proletěli),  uspořádaný Václavem Vaškem   odhaluje  hořké tajemství, proč  jsou ČSA po téměř 100 letech své existence  ve stavu v jakém jsou  a jak se to tak vlastně „přihodí“ , že  firma s desítkami letadel a tisícovkami zaměstnanců,…

Letecká meteorologie – upoutávka

3.6.2022 000 23:41

Původně jsem tento příspěvek chtěl pojmout jako recenzi, ale jak se ukázalo recenzovat odbornou knížku je věc složitá a vlastně porovnávat dvě poměrně odlišné knížky na podobné téma může být vůbec krajně ošidné. Proto jde spíše o takovou upoutávku, než o seriózní počin recenzenta (nezaměňovat s reklamou :). Počasí a tedy i meteorologie jako věda zabývající se atmosférou je pro létání…

Transition Altitude (TA)/ Převodní výška a Transition Level  (TL)/ Převodní hladina

1.6.2021 000 17:59

Transition Altitude (TA)/ Převodní výška je nadmořská výška, ve které nebo pod níž se vertikální poloha letadla řídí nadmořskými výškami (AMSL). Převodní nadmořská výška v celém FIR Praha (LKAA)  je 5000 ft (1500 m) AMSL mimo následující výjimku. Mimo TMA v horských oblastech, kde je terén vyšší než 4000 ft (1200 m) AMSL se převodní nadmořská výška pro všechny lety…

VFL/OFL – zkouška pro získání všeobecného/omezeného průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

28.3.2020 000 23:55

!!! Zde – sledujte aktuální rozpis termínů zkoušek !!! Zkouška pro získání všeobecného/omezeného průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby je asi nejjednodušší a první zkouškou, která vás čeká při cestě k pilotnímu průkazu, jelikož je třeba ji mít před prvním samostatným letem.  Asi právě protože je to věc relativně jednoduchá se o ní moc na webu nepíše, pročež jsem vyplodil…

Priority KSČM ve volbách do Evropského parlamentu

24.4.2019 000 1:51

Co CHCEME v Evropské unii: Evropskou minimální mzdu Stejnou odměnu za stejnou práci Zkracování pracovního týdne bez krácení mzdy Podporu robotizace a dalšího zlepšování pracovních podmínek Potravinovou soběstačnost ČR Podporu našeho zemědělství Stejnou kvalitu potravin i dalšího zboží v celé EU Energetickou soběstačnost, rozvoj jaderné energetiky Lékovou soběstačnost, omezení vývozu léků Nezávislou migrační politiku ČR Řešení migrace v místě vzniku…