Přejmenování ulice Mezi Stadiony – dnes již bezmála dva roky ulicí Antonína Hájka – co se změnilo k lepšímu?

4 Pro

V březnu 2020 došlo na Slovanech  k přejmenování ulice Mezi Stadiony na ulici Antonína Hájka.  Pakliže vám jméno Antonín Hájek nic neříká, nejste sami –  musel jsem si ho tehdy taky vygooglovat   a jestliže nevíte, kde byla ulice Mezi Stadiony, taky nejste sami… i když pravděpodobně každý, kdo někdy šel na „blešák“ na Slovanech tuhle ulici navštívil.

Hlasoval jsem proti tomuto přejmenování, jednak protože mi přijde zcestné pojmenovat ulici po někom na základě toho kolik nastřílel -notabene ve fotbale- gólů,  ale především si myslím, že obvod měl a má jiné starosti a prostor, kde realizovat iniciativu.

Příznačná však pro celou vpravdě potěmkinovskou akci je fotografie  zde – vedení obvodu vyfoceno s novou uliční cedulí (srovnejte s foto níže), ovšem fotograf taktně nezabral „ulici“ jako takovou.   To by totiž bylo zřejmé, že posledních  30 let nezávisle na počtu vstřelených gólů ( vedení obvodu)   připomínají  chodníky v ulici Antonína Hájka  bažinu říznutou  polní cestou. 

Je hezké, že se obvod „vzmohl“ na novou ceduli se jménem ulice, ale smutné, že to je asi tak to jediné, co je v ulici Mezi Stadiony, dnes už bezmála  2 roky  Antonína Hájka,  nové.