(Základní) Q-kódy v letectví

12 Led

Q-kódy představují i více než po sto letech používání součást nejen letecké radiokomunikace, přežily dobu radiotelegrafie a zůstávají s námi v radiotelefonii.  Důvodem je jednak zažitá praxe,  snadná použitelnost i ve chvílích, kdy musí být vysílání co nejkratší, ale především naprostá jednoznačnost významu jednotlivých Q-kódů napříč jazykovými mutacemi,  tedy   letec hovořící jakýmkoliv jazykem zná význam  (měl by znát) jednotlivých  Q-kodů  a tedy i při kontaktu s ATC s jazykovou bariérou by měl být schopen vydedukovat alespoň informace podávané skrze Q-kódy.   Ačkoliv je Q-kódů několik desítek (nejen v letectví), používají se především níže některé:

QNH – Atmosférický tlak redukovaný na střední hladinu moře podle podmínek standardní atmosféry, používaný pro nastavení tlakové stupnice výškoměru k zobrazení nadmořské výšky. Výškoměr při nastavení QNH ukazuje nadmořskou výšku letiště (AMSL – Above Mean Sea Level).

EN:   Atmospheric pressure at mean sea level (may be either a local, measured pressure or a regional forecast pressure (RPS)).

QFE  – Atmosférický tlak vztažený k výšce letiště (nebo prahu dráhy) nad mořem.   Výškoměr nastavený na QFE ukazuje na daném letišti „0“.  (obecně výškoměr ukazuje AAL – Above Aerodrome Level)

EN:  Atmospheric pressure at a specified datum such as airfield runway threshold.

QNE –   Poněkud nepřesně (!!!) : při nastavení na standardní tlak v mezinárodní atmosféře (1013,25 hPa) ukazuje výškoměr FL (fligt level) letadla – blíže Transition Altitude (TA)/ Převodní výška a Transition Level  (TL)/ Převodní hladina ).

EN: Indicated altitude at the landing runway threshold when 1013.25hPa (or 29.92inHg) is set in the altimeter’s Kollsman window.

QDM   –  Magnetický kurz ke stanici – Magnetic heading  to a station

QDR   –  Magnetický směrník od stanice – Magnetic bearing from a station

QDM a QDR jsou kódy které se můžou snadno plést, protože oba mají vazbu na stanici/zaměřovač.

Používá se mnemotechnická pomůcka, že QDM je „QD-to-Mother“   tedy „(magnetický) kurz k mámě“.    

QFU –    Magnetický směr VPD „dráhy“ – runwaye např. pro RWY 22, je QFU 220 – Magnetic bearing of the runway in use.

QTE    – Zeměpisný směrník od stanice –    True Bearing from a station

QUJ – Zeměpisný kurz ke stanici  –     True Track to a station

Blíže viz:

https://en.wikipedia.org/wiki/Aeronautical_Code_signals

https://quality2wayradios.com/store/ICAO-Aviation-Q-Codes

https://cs.wikipedia.org/wiki/Q_k%C3%B3dy_v_radioprovozu