Transition Altitude (TA)/ Převodní výška a Transition Level  (TL)/ Převodní hladina

1.6.2021 000 17:59

Transition Altitude (TA)/ Převodní výška

je nadmořská výška, ve které nebo pod níž se vertikální poloha letadla řídí nadmořskými výškami (AMSL). Převodní nadmořská výška v celém FIR Praha (LKAA)  je 5000 ft (1500 m) AMSL mimo následující výjimku.

Mimo TMA v horských oblastech, kde je terén vyšší než 4000 ft (1200 m) AMSL se převodní nadmořská výška pro všechny lety VFR a pro lety IFR letící mimo tratě ATS zvyšuje na nadmořskou výšku, která odpovídá výšce 1000 ft (300 m) AGL.

Při stoupání letadla , při dosažení převodní výšky nastaví pilot výškoměr na hodnotu 1013 hPa (QNE)   a  let dále pokračuje v letových hladinách (FL) dle ISA (International Standard Atmosphere).

Transition Level  (TL)/ Převodní hladina

je letová hladina (FL)  ve které pilot při klesání přenastaví výškoměr z hodnoty 1013 hPa na místní (letištní) QNH  nebo regionální QNH.  

Převodní hladina je nejnižší použitelná letová hladina, nacházející se alespoň 1000 ft (300 m) nad převodní nadmořskou výškou.  

Vzdušný prostor mezi převodní nadmořskou výškou a převodní hladinou se nazývá převodní vrstva (Transition Layer). Horizontální traťový let v převodní vrstvě není povolen vyjma zvláštně povolených činností (viz AIP ČR ENR 1.7.2.1). Minimální tloušťka převodní vrstvy je v souladu s ICAO Doc. 7030/5 stanovena na 1000 ft (300 m).

Místní QNH řízeného letiště (lze zjistit z ATIS, stejně jako aktuální TL)  nastavuje  pilot při letu v CTR, TMA a v ATZ, jejíž horní hranici nebo její část tvoří spodní hranice TMA. 

Regionální QNH – je  předpovídané nejnižší QNH v daném FIR (Praha) během stanoveného časového období (např. 1 hodina) pro přelet mezi letišti.   Lze zjistit přes VOLMET na 125,525 MHz  případně na internetu přes OPMET  http://meteo.rlp.cz/LK_opmet.htm :

REG QNH
REGIONAL QNH FORECAST ISSUED 2024-07-07 12:43
AREA VALID FM/TL QNH/HPA/
LKAA 071300/071400 1012

Vysvětlení dalších Q-kódů zde: (Základní) Q-kódy v letectví.

Převodní hladiny podle platného QNH

QNH v hPaPřevodní hladina
≥ 105150
1014-105060
978-101370
≤ 97780

Blíže:

https://aim.rlp.cz/vfrmanual/actual/enr_3_cz.html

https://skybrary.aero/articles/transition-altitudelevel#Europe

https://en.wikipedia.org/wiki/Flight_level#Transition_altitude