Svátek práce žije dál, ale jen taktak…

5.5.2024 000 20:52

Při pročítání webu Plzeňského krajského výboru KSČM mě zaujal článek  „Konec státního svátku – Svátku práce – 1. máje. Státní svátek s tímto názvem byl zrušen Poslaneckou sněmovnou na návrh Rakušanovo STAROSTŮ!“ Musím říci, že mě to překvapilo a ještě více mě zarazilo, že by se takovou změnu podařilo ututlat a nebylo kolem toho nějaké větší divení.  Situace je…

Křídla (bez) naděje

5.3.2024 000 6:11

Psalo se 21.6. 2022 a na 24. zasedání zastupitelstva MO2 Plzeň – Slovany  pod bodem č. 13 programu (tehdejší i současný) místostarosta MO 2 p. Andrlík předložil  návrh na schválení  daru ve výši 120 000 Kč  na umístění skulptury „Křídla naděje“ na Koterovskou vyhlídku. Komise pro nakládání s majetkem RMO2 dala 21.9.2022 kladné stanovisko  pro výpůjčku části pozemku za účelem umístění skulptury. Hlasoval…

Večírek  na Ministerstvu práce a sociálních věcí – párty jako žádná jiná

7.2.2024 000 10:24

Psalo se 21.12. 2023 a po 14 hodině  se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy schylovalo k dosud největšímu cílenému útoku proti lidským životům mimo dobu války na území ČR.  Ve stejnou dobu se na Ministerstvu práce a sociálních věcí rozjížděl vánoční večírek. Podle informací z MPSV se zaměstnanci začali scházet cca  „od 15:00“ , a to včetně pana ministra, který odešel tak,…

Ostudné odcházení Miloše Zemana

20.7.2023 000 13:57

Jak už to někdy náhody přinášejí,  narazil jsem na  článek  o tom, že prezident Venezuely  Nicolás  Maduro  ustál  krizi, vrací se zpět na mezinárodní scénu, vývoz ropy (do USA)  stoupá a vůbec Venezuela se stabilizuje.   A v blízkosti se náhodně objevil jiný článek, že Miloši Zemanovi hrozí nějaké oplétačky, protože kancelář má  kolaudovanou jako byt.  Musel jsem se pousmát,…

Lesk a bída osvobození Československa (výklad pro 21. století)

9.5.2023 000 17:09

Každý rok se odehrává v ČR zajímavá hra, a to jak (Ne)slavit osvobození ČSR ve II. světové válce a každý rok přichází různé skupinky, ať již shora či zdola s nápady, jak tuto hru vylepšit. Svým způsobem je příznačné, že se v tomto pohybujeme  „ode zdi ke zdi“, což je vždy zapříčiněno aktuální (geo)politickou situací a nutností osvobození správně vidět a umět se…

(Základní) Q-kódy v letectví

12.1.2023 000 15:46

Q-kódy představují i více než po sto letech používání součást nejen letecké radiokomunikace, přežily dobu radiotelegrafie a zůstávají s námi v radiotelefonii.  Důvodem je jednak zažitá praxe,  snadná použitelnost i ve chvílích, kdy musí být vysílání co nejkratší, ale především naprostá jednoznačnost významu jednotlivých Q-kódů napříč jazykovými mutacemi,  tedy   letec hovořící jakýmkoliv jazykem zná význam  (měl by znát) jednotlivých  Q-kodů  a tedy…

Přejmenování ulice Mezi Stadiony – dnes již bezmála dva roky ulicí Antonína Hájka – co se změnilo k lepšímu?

4.12.2022 000 19:31

V březnu 2020 došlo na Slovanech  k přejmenování ulice Mezi Stadiony na ulici Antonína Hájka.  Pakliže vám jméno Antonín Hájek nic neříká, nejste sami –  musel jsem si ho tehdy taky vygooglovat   a jestliže nevíte, kde byla ulice Mezi Stadiony, taky nejste sami… i když pravděpodobně každý, kdo někdy šel na „blešák“ na Slovanech tuhle ulici navštívil. Hlasoval jsem…

Kam kráčíš, ČSA? – upoutávka

17.6.2022 000 19:27

Svět křídel přišel  (jako téměř vždy 😉 s velmi zajímavou publikací  Kam kráčíš, ČSA?    Sborník více než dvaceti  příspěvků  lidí, kteří prošli ČSA (či spíš proletěli),  uspořádaný Václavem Vaškem   odhaluje  hořké tajemství, proč  jsou ČSA po téměř 100 letech své existence  ve stavu v jakém jsou  a jak se to tak vlastně „přihodí“ , že  firma s desítkami letadel a tisícovkami zaměstnanců,…

Letecká meteorologie – upoutávka

3.6.2022 000 23:41

Původně jsem tento příspěvek chtěl pojmout jako recenzi, ale jak se ukázalo recenzovat odbornou knížku je věc složitá a vlastně porovnávat dvě poměrně odlišné knížky na podobné téma může být vůbec krajně ošidné. Proto jde spíše o takovou upoutávku, než o seriózní počin recenzenta (nezaměňovat s reklamou :). Počasí a tedy i meteorologie jako věda zabývající se atmosférou je pro létání…

Hledá se prezident, zn. Levicový

1.2.2022 000 18:37

Pozdě, ale přece i KSČM začala uvažovat o tom, že se blíží volba prezidenta a není jiného zbytí než se k tomu nějak postavit.  Pozdě, jelikož vzhledem k akčnosti KSČM je zbývajícího času ani ne 12 měsíců  do voleb až příliš málo na to co uděláno jest a co se udělat ještě musí,  a to mluvíme o optimistické variantě, že volba bude v řádném…